TitonHRV 1.35 Q Plus
Rekuperacijska jedinica

Dimenzije: (Š/V/D): 600x430x285 mm
BrzinaZraka: Protok zraka na 100Pa: 217-237 m3/h
Karakteristike:
Težina: 16 kg
Kućište: plastificirani čelični lim
Filter: G4
Učinkovitost rekuperacije topline: do 88%
100% ljetni bypass: DA
Energetska klasa: A
Buka na 3m kod najveće brzine: 36 dB
Priključak: fi 125 mm
Priključak: fi 125 mm

HRV 1.6 Q Plus
Rekuperacijska jedinica

Dimenzije: (Š/V/D): 600x505x353 mm
BrzinaZraka: Protok zraka na 100Pa: 363 m3/h
Karakteristike:
Težina: 22 kg
Kućište: plastificiran čelični lim
Filter: G4
Učinkovitost rekuperacije topline: do 89%
100% ljetni bypass: DA
Energetska klasa: A+
Buka na 3m kod najveće brzine: 43 dB
Priključak: fi 125 mm
Priključak: fi 125 mm

HRV 2 Q Plus
Rekuperacijska jedinica

Dimenzije: (Š/V/D): 715x490x415 mm
BrzinaZraka: Protok zraka na 100Pa: 290 - 321 m3/h
Karakteristike:
Težina: 24 kg
Kućište: plastificiran čelični lim
Filter: G4
Učinkovitost rekuperacije topline: do 90%
100% ljetni bypass: DA
Energetska klasa: A+
Buka na 3m kod najveće brzine: 37 dB
Priključak: fi 150 mm
Priključak: fi 150 mm

HRV 2.85 Q Plus
Rekuperacijska jedinica

Dimenzije: (Š/V/D): 715x490x415 mm
BrzinaZraka: Protok zraka na 100Pa: 320 m3/h
Karakteristike:
Težina: 24,5 kg
Kućište: plastificiran čelični lim
Filter: G4
Učinkovitost rekuperacije topline: do 91%
100% ljetni bypass: DA
Energetska klasa: A+
Buka na 3m kod najveće brzine: 34 dB
Napajanje: 230V/50Hz
Priključak: fi 150 mm

HRV 3 Q Plus
Rekuperacijska jedinica

Dimenzije: (Š/V/D): 715x490x415 mm
BrzinaZraka: Protok zraka na 100Pa: 400 - 423 m3/h
Karakteristike:
Težina: 24,5 kg
Kućište: plastificiran čelični lim
Filter: G4
Učinkovitost rekuperacije topline: do 90%
100% ljetni bypass: DA
Energetska klasa: A
Buka na 3m kod najveće brzine: 37 dB
Napajanje: 230V/50Hz
Priključak: fi 150 mm

HRV 3 PH ECOaura
Rekuperacijska jedinica

Dimenzije: (Š/V/D): 715x490x415 mm
BrzinaZraka: Protok zraka na 100Pa: 400 m3/h
Karakteristike:
Težina: 24,5 kg
Kućište: plastificiran čelični lim
Filter: G4
Učinkovitost rekuperacije topline: do 86%
100% ljetni bypass: DA
Energetska klasa: A
Buka na 3m kod najveće brzine: 37 dB
Napajanje: 230V/50Hz
Priključak: fi 150 mm

HRV 10 Q Plus
Rekuperacijska jedinica

Dimenzije: (Š/V/D): 790x663x484 mm
BrzinaZraka: Protok zraka na 100Pa: 419 m3/h
Karakteristike:
Težina: 17,5 kg
Kućište: ekspandirani polipropilen
Filter: G4
Učinkovitost rekuperacije topline: do 92%
100% ljetni bypass: DA
Energetska klasa: A+
Buka na 3m kod najveće brzine: 51 dB
Napajanje: 230V/50Hz
Priključak: fi 150 mm

HRV 10.25 Q Plus
Rekuperacijska jedinica

Dimenzije: (Š/V/D): 790x663x484 mm
BrzinaZraka: Protok zraka na 100Pa: 505 - 581 m3/h
Karakteristike:
Težina: 18 kg
Kućište: ekspandirani polipropilen
Filter: G4
Učinkovitost rekuperacije topline: do 90%
100% ljetni bypass: DA
Energetska klasa: A
Buka na 3m kod najveće brzine: 54 dB
Napajanje: 230V/50Hz
Priključak: fi 150 mm

HRV 20 HE Q Plus
Rekuperacijska jedinica

Dimenzije: (Š/V/D): 752x708x533 mm
BrzinaZraka: Protok zraka na 100Pa: 640 m3/h
Karakteristike:
Težina: 46 kg
Kućište: plastificirani čelični lim
Filter: G4
Učinkovitost rekuperacije topline: do 92%
100% ljetni bypass: DA
Energetska klasa: A+
Buka na 3m kod najveće brzine: 49 dB
Napajanje: 230V/50Hz
Priključak: fi 200 mm

H200 Q Plus
Rekuperacijska jedinica

Dimenzije: (Š/V/D): 600x200x1000 mm
BrzinaZraka: Protok zraka na 100Pa: 300 m3/h
Karakteristike:
Težina: 32 kg
Kućište: plastificirani čelični lim
Filter: G4
Učinkovitost rekuperacije topline: do 83%
100% ljetni bypass: DA
Energetska klasa: A
Buka na 3m kod najveće brzine: 41 dB
Napajanje: 230V/50Hz
Priključak: fi 150 mm

SR700
Rekuperacijska jedinica

Dimenzije: (Š/max.D): fi 180x711 mm
BrzinaZraka: Protok zraka na 100Pa: 42 m3/h
Karakteristike:
Težina: 3 kg
Kućište: ekspandirani polipropilen
Filter: G2
Učinkovitost rekuperacije topline: do 94%
Energetska klasa: A
Buka na 3m kod najveće brzine: 36 dB
Napajanje: 230V/50Hz