SUSTAV VRIJEDNOSTI

Naša osobnost reflektira se na način svakodnevnog poslovanja. Iz tog razloga smo kreirali sustav vrijednosti koji prikazuje našu svakodnevnicu i način poslovanja a ujedno i način na koji se odnosimo prema suradnicima i partnerima.

Kvaliteta

glavni imperativ u poslovanju

Predanost

u svakom poslovnom procesu

Transparentnost

svih značajnih informacija

Odgovornost

prema klijentima, zaposlenicima i suradnicima

Ravnopravnost

svih strana uključenih u poslovanje


Ljudi

prioritet u odnosu na profit


Povjerenje

temelj suradnje

Timski rad

naša snaga

Komunikacija

usmjerena razumijevanju