Ecotip d.o.o.


Ecotip d.o.o. je slovenska tvrtka sa sjedištem u Slovenskim Konjicama. Njihova glavna djelatnost je proizvodnja Ecofil® filtera prema EN 779:2012 standardu:

  • Filter klasa G1-G4 (filteri za grubu filtraciju u filter pločama, rolama, filter vrećicama i ulošcima)
  • Filter klasa M5-M6 i F7 i F9 (filteri za finu filtraciju u filter pločama, rolama, filter vrećicama i ulošcima)
  • V-filteri (filteri za mikrofiltraciju)
  • Filter klasa E10-E12, H13-H14 i U15-U17 (apsolutni filteri sa mogućnošću izbora testa puštanja (test propusnosti) i preciznog točkastog testa (skeniranje)).


Ecofil® filteri se koriste u mnogim zemljama širom svijeta u različitim uvjetima i za različite namjene:

  • Filteri za ventilaciju i klimatizaciju u tvornicama, zgradama,, bolnicama, računalnim centrima, elektroničkoj industriji…..
  • Filteri za lakirnice kao predfiltri, podni i stropni filteri i visoko temperaturno otporni filteri za sušare.
  • Filteri za industrijsku filtraciju odnosno za uklanjanje prašine (cijevni i vrećasti filteri) za različite uvjete i namjene u farmaceutskoj industriji, industriji cementa, vapna, željeza, željezarama, proizvodnji aluminija i drva, u industriji prehrane i pića, tvornicama šećera, ljevaonicama, spalionicama…..
  • Filteri za filtraciju tekućina: galvanizacija, proćišćavanje otpadnih voda, tvornice šećera i ostala industrija.

Ecofil® filteri se proizvode u standardnim dimenzijama koje se mogu prilagoditi vašim željama i potrebama te izraditi po narudžbi.